Dokumenti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

l

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

RAZPISI

Javni razpis za dobavo lesenih peletov

DOKUMENTI ŠOLE

medalja

Načrt šolskih poti

V dokumentu najdete prikaz varnih in nevarnih poti z nevarnimi točkami, priporočila in zakonska določila ravnanja otrok v prometu ter še veliko koristnih informacij.

Status športnika ali kulturnika

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti učencem Osnovne šole Metlika, ki so perspektivni športniki ali izjemno uspešni kulturniki.

Dostopnost