Svet zavoda

SESTAVA IN MANDAT SVETA ZAVODA

Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja: TINA BRODARIČ, BOJANA NEMANIČ, MAJA PEGAM,
  • pet predstavnikov delavcev zavoda: NINA BRADICA, BARBARA ČADONIČ, STANISLAV PEZDIREC, DUŠKA RAMUŠĆAK, TOMAŽ ŽUGELJ,
  • trije predstavniki staršev: JASMINKA MAČEK, VELIMIR RAMUŠĆAK, ANDREJ ŽUNIČ.

Mandat članov je pričel 25. 1. 2024, končal pa se bo januarja 2028.

Poslovnik sveta zavoda

Dostopnost