Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše

2023/2024

Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše

Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2023/2024

“V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (Zakon o osnovni šoli – 64. člen).”

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) je za učence 6. in 9. razreda obvezno (izjema učenci priseljenci).

NPZ v 6. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine.

NPZ v 9. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Minister je za našo šolo določil zgodovino.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Roki so naslednji:

  • 7. 5. 2024 – slovenščina (6. in 9. razred),
  • 9. 5. 2024 – matematika (6. in 9. razred),
  • 13. 5. 2024 – angleščina (6. razred), zgodovina (9. razred)
Poskusno preverjanje znanja v 3. razredu  

V šolskem letu 2023/2024 smo se prijavili na poskusno preverjanje. Državni izpitni center je za vzorčne šole izbral vse prijavljene šole. Vzorčne šole moramo poskusno preverjanje v 3. razredu izpeljati v skladu z Rokovnikom in Navodili za izvedbo poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu.  

Poskusno preverjanje iz slovenščine bodo učenci opravljali v ponedeljek, 25. 3. 2024, poskusno preverjanje iz matematike pa v sredo, 27. 3. 2024.  

INFORMACIJE O POSKUSNEM PREVERJANJU ZNANJA V 3. RAZREDU

Dostopnost