Razredništvo

Šolsko leto 2021/2022

1. s Tatjana Muhič

2. s Duška Ramušćak

3. s, 4. s Erika Horvat

 

PB   Nadja Videtič, Janez Željko