Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učbenike si učenci lahko izposojajo iz šolskega učbeniškega sklada. Seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, dobijo konec maja ali v začetku junija. Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenci 1. – 5. razreda prejmejo učbenike prve šolske dni pri učitelju razredniku oziroma učiteljih posameznih predmetov. Učenci 6. – 9. razreda učbenike prejmejo v šolski knjižnici prvi teden pouka ali že med počitnicami. Nepoškodovane učbenike vrnejo v šolsko knjižnico ob izteku šolskega leta.

 

Dostopnost