Mladi folklorniki so v četrtek, 20. junija 2024, nastopili kar na dveh prireditvah: na Jurjevanju v Črnomlju in na Kresnem večeru na metliškem gradu. Na Jurjevanju so se predstavili s plesi Lipa moja; Hruške, jabuke, slive; Lepa Anka in Bodimo veseli. Na prireditvi Društva kmečkih žena Kresni večer pa so ob zvokih harmonike zaplesali Seljančico in Hruške, jabuke, slive.

Letos so nastopili kar na 14. nastopih.

 1. Oddaja Na Lepše: 3. 10. 2023.
 2. Darovi jeseni: 21. 10. 2023.
 3. Celovečerni nastop Semič: 18. 11. 2023.
 4. 20 letnica ženskega pevskega zbora društva upokojencev: 25. 11. 2023.
 5. Nastop ob dnevu invalidov: 4. 12. 2023.
 6. Nastop za goste iz Wagne iz Avstrije: 19. 3. 2024.
 7. Nastop v domu počitka: 15. 3. 2024.
 8. Območna revija: 26. 3. 2024.
 9. Vuzem: 1. 4. 2024.
 10. Nastop ob obisku Boruta Pahorja: 22. 4.2024.
 11. Vinska vigred: 18. 5. 2024.
 12. Nastop na 20-letnici programa Starejši za starejše na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2024 v Ljubljani: 13. 6. 2024.
 13. Nastop na Jurjevanju: 20. 6. 2024.
 14. Kresni večer na metliškem gradu: 20. 6. 2024.

Tomaž Žugelj,
mentor folklore na OŠ Metlika

Dostopnost