Izvedli smo delavnico učiteljice prvega triletja osnovne šole. Namen delavnice je bil prikazati način digitalnega opismenjevanja učencev od prvega razreda naprej in s tem zmanjšati razliko med učenci v digitalni kompetentnosti.

Dostopnost