Šolski koledar

Šolsko leto 2019 / 2020

Razporeditev pouka, počitnic in pouka prostih dni, NPZ, rokov za predmetne, razredne in popravne izpite ter datumi razdelitve obvestil, izkazov in spričeval:

2. 9. 2019 začetek pouka
28. 10.–1. 11. jesenske počitnice
24. 10. dan šole: 150-letnica gasilstva na Slovenskem
31. 10. dan reformacije
1. 11. dan spomina na mrtve
24. 12. pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
25. 12.’19–2. 1.’20 božič, dan samostojnosti in enotnosti, novoletne počitnice, novo leto
3. 1. pouka prost dan
31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
7. 2. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8. 2. slovenski kulturni praznik
14. in 15. 2. informativna dneva v srednjih šolah
24.–28. 2. zimske počitnice
13. 4. velikonočni ponedeljek
27. 4.–2. 5. dan upora proti okupatorju, prvomajske počitnice, praznik dela
5. 5. NPZ – slovenščina za 6. in 9. razred
7. 5. NPZ – matematika za 6. in 9. razred
11. 5. NPZ – tretji predmet za 9. razred, TJA za 6. razred
15. 6. zaključek pouka za učence 9. r., razdelitev zaključnih spričeval in obvestil
16.–29. 6. 1. izpitni rok za razredne, predmetne in popravne izpite za učence 9. r.
24. 6. zaključek pouka za učence od 1. do 8. r., razdelitev spričeval in obvestil, proslava pred dnevom državnosti
25. 6. dan državnosti
26. 6.–9. 7. 1. rok za pred., razredne in popravne izpite za učence ostalih razredov
18.–31. 8. 2. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence vseh razredov