Razredništvo

Šolsko leto 2019 / 2020

1. a

1. b

1. c

1. d

2. a

2. b

2. c

2. d

3. a

3. b

3. c

4. a

4. b

4. c

5. a

5. b

5. c

6. a

6. b

6. c

7. a

7. b

7. c

8. a

8. b

9. a      

9. b

9. c

Mirjana Malenšek, Branka Matkovič

Mirjana Bahorić, Vlatka Maček

Katja Banovec Vrviščar, Mojca Kobe

Tanja Cvelbar, Špela Slanc

Andreja Mušič

Darinka Vrlinič

Martina Štukelj

Tina Sajko

Darja Žugelj

Urška Delkot

Maja Kočevar

Marina Janjac

Valentina Pezdirc

Emilija Klopčič

Tomaž Žugelj

Jasmina Štampfelj

Tanja Vraničar

Helena Kostelec

Špela Cimerman Hudopisk

Sonja Lahajner

Irina Kolar

Matej Pezdirc

Vojko Spudić

Bojan Vukšinič

Petra Kostelec

Maja Jelerčič Jesih

Nina Bradica

Ana Logar