Razredništvo

Šolsko leto 2019/2020

1./ 2. s DUŠKA RAMUŠĆAK
3. s TATJANA MUHIČ
4. s ERIKA HORVAT

PODALJŠANO BIVANJE
NADJA VIDETIČ IN TEJA PEZDIRC