Sprememba je na relaciji Grabrovec, kjer bo zjutraj spet vozil šolski avtobus. Odhod z Grabrovca bo ob 7.15.

PONOVNI PRIČETEK POUKA V ŠOLI ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se po dolgem času v šolo vračajo še učenci od 4. do 9. razreda. Organizacija dela pod strogimi ukrepi NIJZ-ja je precejšen organizacijski zalogaj, zato vam posredujemo nekaj pomembnih informacij:

 • V šolo lahko prihajajo le zdravi otroci;
 • Učenci v šoli uporabljajo masko za obraz ( na hodnikih, v šolski knjižnici in v drugih skupnih prostorih), v učilnicah pa v primeru, ko so učenci v istem prostoru v stiku z učenci drugih oddelkov.
 • Interesnih dejavnosti  ne bomo izvajali (izjema so tiste dejavnosti, ki potekajo za učence istega oddelka ).
 • Učilnice bomo večkrat dnevno zračili, zato naj učenci v šolo prihajajo toplo oblečeni
 • Priporočamo, da učenci v šolo prihajajo peš ali z individualnim osebnim prevozom staršev.
 • Šolski prevoz bo organiziran po običajnem voznem redu (otrok mora na avtobusu nositi masko, ob vstopu in izstopu si razkužijo roke in se ravnajo po navodilih voznika)
 • Stiki s starši praviloma potekajo na daljavo (govorilne ure, sestanki – po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavci šole).
 • Starši in drugi obiskovalci v šolo praviloma ne vstopajo.

Prosimo, da se z otrokom pogovorite o upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ( nošenje mask, upoštevanje razdalje, umivanje in razkuževanje rok). Bodimo odgovorni do sebe in drugih. Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje v času dela na daljavo in se veselimo ponovnega srečanja  z učenci v šolskih prostorih.

Vodstvo šole

PROTOKOL OB VRAČANJU VSEH UČENCEV V ŠOLO

  Objavljamo izvleček protokola ob vračanju vseh učencev v šolo.

Prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, v šoli bodo za to poskrbeli tudi učitelji. Protokol velja za učence, učitelje, ostale zaposlene in starše.

Odgovorna in kontaktna oseba: Janja Jakljič, pomočnica ravnateljice.

Kontaktni podatki: janja.jakljic@osmetlika.si, tel. 041 300 531

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Šolski prevozi so organizirani po ustaljenem voznem redu. Priporočamo, da tisti, ki lahko, otroke pripeljete v šolo z lastnim prevozom.
 • Učenci vozači v avtobusu upoštevajo varnostna in higienska priporočila:
 • ko čakajo in vstopajo v vozilo, naj bo med njimi ustrezna razdalja (1,5 m),
 • ves čas prevoza naj nosijo masko, ki prekrije nos in usta,
 • med nošenjem naj se maske ne dotikajo,
 • pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdraviučenci in učitelji.
 • Starši v šolo ne vstopajo.
 • Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učence, ki so v podaljšanem bivanju, starši prevzamejo na vhodu ob najavljeni uri.
 • Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v matični učilnici oddelka, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Šola poleg poukaorganizira tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici. Podaljšano bivanje za učence 4. in 5.razreda je organizirano le za učence, ki nujno potrebujejo varstvo, v heterogeni skupini, ob strogem upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb (maske, razdalja med mehurčki).
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo tudi ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenjemaske ni potrebnoobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije …

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske…).
 • Zaposleni so dolžni nositi maske ves čas  v skupnih šolskih  prostorih in na zunanjih površinah šole. V učilnici je nošenje mask  za zaposlene priporočeno.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure in po pouku.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo malico v svoji matični učilnici,
 • Pripravljene obroke (večinoma enoporcijske) deli učitelj ali dežurni učenci, ki so si pred razdeljevanjem umili roke
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.
 • Vodstvo šole telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.
 • Učenec počaka starše v prostoru za izolacijo.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak načinpotekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

Strokovni nasveti za mlade v času odraščanja

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

ŠOLSKA ELEKTRONSKA POŠTA ZA UČENCE

POMOČ IN NAVODILA

ŠOLA V NARAVI – ČETRTEK

ŠOLA V NARAVI – ČETRTEK

Danes smo po zajtrku delali herbarij primorskih rastlin. Naredili smo ga zelo hitro. Potem smo se šli vozit s skiroji. Na morju pa smo našli kar nekaj školjk. Po okusnem kosilu pa smo šli gledat zelo zanimiv akvarij. Videli smo celo malega morskega psa. In sledilo je...

več...
EKSKURZIJA V ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA

EKSKURZIJA V ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA

Učenci 1. razreda so šli v sredo, 30. maja 2018, v Živalski vrt Ljubljana. V vodenem ogledu so podrobneje spoznali rdečega goža, podgano in surikate, potem pa so si ogledali še druge živali v kletkah in ogradah. Najbolj zanimive so bile različne vrste opic, medvedi,...

več...
ŠOLA V NARAVI – SREDA

ŠOLA V NARAVI – SREDA

V sredo, ko smo se zbudili, smo odšli na zajtrk. Nato smo imeli učno uro. Izdelovali smo herbarij. Po učni uri smo se peljali s skiroji. Potem smo se odšli kopat. Po kosilu smo odšli v akvarij in po akvariju smo imeli učno uro o morskem življenju. Šli smo na plažo. Po...

več...
ŠOLA V NARAVI – TOREK

ŠOLA V NARAVI – TOREK

V torek smo takoj po zajtrku odšli ven k učiteljici Nives, ki nam je predstavila in nas naučila, kako se igra Flag football. Nato smo nekateri igrali odbojko, drugi pa badminton. Kmalu za tem smo odšli na morje. Bili smo po skupinah. Nekateri so se vozili s kajaki...

več...
ŠOLA V NARAVI – PONEDELJEK

ŠOLA V NARAVI – PONEDELJEK

V ponedeljek, ob 8. 10 smo 5. razredi odšli na otok Krk v Baško. Ko smo prišli, smo razpakirali kovčke. Nato smo odšli na kosilo. Po kosilu smo imeli učno uro z Danico Fabac. Po učni uri smo odšli na plažo. Nekaj časa smo plavali, kasneje pa odšli na večerjo. Po...

več...
Ekskurzija na Primorsko

Ekskurzija na Primorsko

V torek, 29.5.2018, smo imeli sedmošolci ekskurzijo na Primorsko. S šolske avtobusne postaje Pungart smo odšli ob 6.uri zjutraj. Naš prvi postanek je bil v Hrastovlju. Tam smo si ogledali cerkev Svete Trojice, ki je bila zgrajena v 13. stoletju. Cerkev se nahaja...

več...
Kviz mladih članov RK

Kviz mladih članov RK

V torek, 22. 5. 2018, smo se učenke Lea Žlogar, Katja Kremesec in Manca Bajuk pomerile v kvizu Rdečega križa, ki je potekal v OŠ Podzemelj. Tekmovale smo proti skupinam iz OŠ Podzemelj, PŠ Suhor in OŠ Semič, in sicer v treh sklopih: Pravila ceste, Prva pomoč in...

več...
Atletika področno

Atletika področno

V torek, 22. 5. 2018, je bilo v Novem mestu posamično področno tekmovanje v atletiki za mlajše in starejše učence. Na tekmovanje se je po rezultatih iz naše šole uvrstilo 28 učencev. Medalje so osvojili Mark Štefanič, tek 60m starejši učenci, 2. mesto - 7,75 Tia...

več...