NADOMEŠČANJAtop napis svetlejsi

 

PETEK, 25. 9. 2020

 

 

ODSOTEN URA RAZRED NADOMEŠČA PRED. PROSTOR
B. ČADONIČ 12.00-15.15 K.B. VRVIŠČAR
J.Š. GUŠTIN 0 NIP TJA-2 ODPADE
1. 3.A D. ŽUGELJ
2. 3.B U. DELKOT
3. 3.C M. KOČEVAR

 

PONEDELJEK, 28. 9. 2020

9.R – TEHNIŠKI DAN, SKUPINE KOT PRI MAT, V UČILNICAH:  B. VUKŠINIČ, T. GERKŠIČ, D.J. FIR, J. VRANIČAR

PRIPOMOČKI: SVINČNIK, RADIRKA, ŠILJČEK, RAVNILO IN ŠESTILO 

 

ODSOTEN URA RAZRED NADOMEŠČA PRED. PROSTOR

M. PEZDIRC,

S. LAHAJNER

2. 7.A H. KOSTELEC SLJ
3. 7.A V. SPUDIĆ TJA
M. PEZDIRC 5. 7.A B. VUKŠINIČ ZGO
S. LAHAJNER 4. 6.A D. FABAC NAR
J. VRANIČAR 2. 6.C M. DRAGIČEVIĆ TJA
5. 8.B D. FABAC BIO
D.J. FIR 4. 6.B B. VUKŠINIČ ZGO
5. 6.B Š. C. HUDOPISK SLJ
A.BANOVEC 0 5.D E. KLOPČIČ DRU
1. 5.D I. KOLAR GUM
2. 5.D M.J. JESIH MAT
3. 5.D B. CESAR NIT
5. 5.D N. BRADICA SLJ
12.45-14.05 PB 8 E. KLOPČIČ PB
J. ŠTAMPFELJ 0 5.B J. STRAHINIĆ NIT
1. 5.B D. VLAŠIČ MAT